Blog ANIKO

Przybliżamy temat wag elektronicznych, ich obsługi, dobrej praktyki ważenia i obowiązków prawnych z nimi związanych.

Zasady działania układu kalibracji wewnętrznej w wagach elektronicznych

Wiele wag precyzyjnych wyposażonych jest w kalibrację wewnętrzną. Co kryje się pod tym określeniem? Otóż, zanim to wyjaśnimy należy zaznaczyć, że wagi w skutek zmian temperatury, nieprawidłowo eksploatowane z upływem czasu ulegają rozregulowaniu co prowadzi do wskazywania przez wagę błędnych wartości. Szczególnie tyczy to wag najdokładniejszych czyli wag I i II klasy.

Istotne jest, aby okresowo kalibrować wagi co pozwala zachować pewność, że wyniki są w granicach błędu dopuszczalnego. Błędy dopuszczalne wskazań wagi określa działka legalizacyjna. Kalibrację można przeprowadzić wzorcem masy zewnętrznym, jednak tego rodzaju metoda kalibracji nie jest dopuszczalna w wagach legalizowanych.

Wagi wyposażane w układ kalibracji wewnętrznej dają możliwość kalibracji bez stosowania zewnętrznych wzorców masy. Ten typ kalibracji jest dopuszczalny w wagach legalizowanych. Jest to układ w postaci jednego lub większej ilości wzorców masy umieszczonych wewnątrz wagi i automatycznie opadających w zależności od kilku czynników wymienionych poniżej:

  • kalibracja uruchamia się na polecenie użytkownika
  • kalibracja uruchamia się co określony okres np. co 3h
  • kalibracja uruchamia się przy zmianie temperatury otoczenia


Wagi z kalibracją są zawsze droższe od modeli nie wyposażonych w ten rodzaj kalibracji, ale należy pamiętać że dzięki zastosowaniu tego mechanizmu unikniemy błędów wskazań, które mogą znacząco

Spodobał Ci się tekt poleć go znajomym:

Wybrane dla Ciebie

Polecamy produkty